• Home
  • >
  • Blog
  • >
  • Know how
  • >
  • Configuration
  • >
  • การทำงานร่วมกับ M-7055D(I/O Module) , DL-100TM485Z(Sensor) เพื่อบังคับพัดลม โดยการใช้ Zigbee ในการเชื่อมต่อ

การทำงานร่วมกับ M-7055D(I/O Module) , DL-100TM485Z(Sensor) เพื่อบังคับพัดลม โดยการใช้ Zigbee ในการเชื่อมต่อ

1. ต่อวงจรตามภาพ 

Zigbee

3. ตั้งค่า ICP-DAS ตามหัวข้อ

M-7055 การ Control I/O เบื้องต้น คลิก!

4. ตั้งค่า Zigbee ZT-2570/ZT-2571 ตามหัวข้อ

HOW TO USE : ZT-2570/ZT-2571 คลิก!