Chat with us, powered by LiveChat Teltonika Remote Management System (RMS) - IIoT
RMS N2

Teltonika Remote

Management System (RMS)

     REMOTE MANAGEMENT SYSTEM หรือ RMS ของ Teltonika เป็น Online Platform ที่เชื่อมต่อ Router และ Gateway ของ Teltonika ทั้งหมดเข้าสู่ระบบเครือข่าย เพื่อการจัดการและตรวจสอบสถานะแบบศูนย์รวม ง่าย สะดวก และประหยัดเวลาในการจัดการเครื่อข่ายทั้งหมด

RMS N3

Key Feature

REMOTE MANAGEMENT (จัดการระยะไกล)

     สามารถเข้าถึงและบริหารจัดการ Teltonika device ทุกตัวที่อยู่ใน RMS รวมทั้งสร้าง link การเชื่อมต่อไปยัง Local Device ที่เชื่อมต่อกับ Teltonika ทำให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์อื่น ๆ จากระยะไกล (remote HTTP access) แม้อุปกรณ์นั้นไม่ได้ผลิตโดย Teltonika ได้อีกด้วย

SECURITY (ความปลอดภัย)

      RMS Cloud-based platform ผ่านการตรวจสอบโดย Bell Canada Cyber Security Team และ Enquêtes Forensik inc จึงได้รับ CIS v7 และ OWASP II Certifications ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยเป็นพิเศษ

MAINTENANCE AND DIAGNOSTICS (การบำรุงรักษาและการวิเคราะห์ความผิดปกติ)

     ด้วย Interface ที่ใช้งานง่าย ทำให้คุณสามารถตรวจสอบระบบเครือข่ายของคุณได้ง่าย สามารถตั้งค่า Report และเลือกข้อมูลต่างๆ ของอุปกรณ์ที่ต้องการติดตามได้ด้วยตนเอง รายงานทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน RMS servers ซึ่งสามารถ Download มาใช้งานได้ตลอดเวลา

Benefit

1 1

     จัดการอุปกรณ์ Teltonika หลายเครื่องได้จากแพลตฟอร์มเดียว สามารถส่ง command line รวมถึงเข้าสู่ WebUI ของอุปกรณ์ได้ทุกเครื่อง มี Function การ Filtter อุปกรณ์ตาม model, firmware version, connection status หรือ tag ที่กำหนดขึ้นเองได้อีกด้วย ทำให้ง่านต่อการเข้าถึงและควบคุม

2 1

     ถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Teltonika Device ได้ (remote HTTP access) ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคให้สามารถเข้าถึง ตรวจสอบ และจัดการระยะไกล ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ลดการเดินทางเข้าไปแก้ไขในพื้นที่

3 1

     Realtime alert system ส่ง email alerts แบบ reailtime ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์ในทันที สามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือน เช่น ความแรงของสัญญาณที่ต่ำกว่าเกณฑ์ การเปลี่ยนสถานะ หรืออุปกรณ์มีการเข้าหรือออกจากตำแหน่ง GPS ที่กำหนดไว้

4 1

     Hotspot tracking service จัดการและติดตามสถานะของ WiFi Hotspot สามารถเพิ่มหรือลบ User รวมทั้งตรวจสอบ data usage ทำให้สามารถจัดการเครือข่าย wifi ได้อย่างสมบูรณ์

5 1

     Firmware/Backup update สามารถอัปเดต Firmware ของอุปกรณ์นับร้อยให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้ในไม่กี่คลิก

6 1

     GPS History รับทราบข้อมูลเสมอว่าอุปกรณ์อยู่ที่ไหน รามถึง location history ที่สามารถดูการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ได้ทุกเวลา หรือตั้งค่าตำแหน่งคงที่สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ หรือพิกัดห้ามเข้า เพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น

7 1

      Statistics display charts แผนภูมิอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบประวัติของอุปกรณ์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิของอุปกรณ์ คุณภาพของสัญญาณ และการใช้ข้อมูลทำให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลสูญหายตลอดเวลา

8 1

     AMAZON Cloud ภายใต้โครงสร้างของ AWS ที่แข็งแกร่ง ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในศูนย์ข้อมูล AWS ที่มีความปลอดภัยสูง รองรับการปรับขนาดที่ยืดหยุ่นไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเท่าไหร่

9 1

     ANDROID/IOS เข้าถึงอุปกรณ์ได้ตลอดเวลาด้วย App RMS บน iOS หรือ Android มีฟังก์ชั่นการใช้งานเช่นเดียวกับเวอร์ชั่น Desktop พร้อมฟังก์ชั่นพิเศษ เพิ่มอุปกรณ์โดยการสแกนรหัส QR ในกล่องผลิตภันฑ์

Close Menu
×

Cart