Chat with us, powered by LiveChat Blog - IIoT

What is MQTT ? โปรโตคอลเพื่อการสื่อสารของ IOT โดยเฉพาะ

   MQTT (Message Queue Telemetry Transport) คือโปรโตคอลในการส่งข้อมูลที่พัฒนามาเพื่อใช้ในระบบ IOT มันทำงานแบบ Broker and Clients Network มันถูกออกแบบให้สามารถส่งข้อมูลแบบ Real-Time ในปริมาณข้อมูลที่น้อย ทำให้ใช้พลังงานต่ำมันถูกพัฒนามาจาก TCP/IP ที่มีการส่งข้อมูลแบบ One-To-One ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรณ์มากซึ่งไม่เหมาะกับระบบ IOT เนื่องจากในระบบ IOT มีการส่งข้อมูลตลอดเวลา และ 1 อุปกรณ์อาจรับหรือส่งข้อมูลไปยังหลายอุปกรณ์ หรือการส่งข้อมูลแบบ One-To-All…

Continue Reading

What is VPN (Virtual Private Network) เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล

VPN คืออะไร ?    VPN (Virtual Private Network) หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคลที่ยอมให้ผู้ที่ได้รับอนุญาติเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ การส่งข้อมูลของเครือข่ายเสมือนนั้นจะมีการเข้ารหัสแพ็กเก็ตก่อนส่งเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และส่งข้อมูลไปตามเส้นทางที่สร้างขึ้นภายใต้เครือข่ายสาธารณะ (Public Network) หรือก็คือเครือข่านอินเตอร์เน็ตปรกตินั้นเอง โดนส่วนมากแล้วเครือข่ายเสมือน จะถูกจัดตั้งโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการใช้งานทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งทรัพยากรและการสื่อสารต่างๆ ที่มีอยู่ในเครือข่ายจะมีไว้เฉพาะบุคลากรในองค์กรเท่านั้น บุคคลภายนอกจะไม่สามารถเข้าร่วมใช้งานได้ ฉนั้นเครือข่ายส่วนตัวจึงมีจุดเด่นในเรื่องของการรักษาความลับ และความปลอดภัย แต่จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเครื่องข่ายสาธารณะ ( Public Network)    ลักษณะการทำงานของเครื่องข่ายเสมือนส่วนบุคคล (Virtual Private…

Continue Reading

5 ข้อดีของการเลือกใช้เราเตอร์ 4G เกรดอุตสาหกรรม

       จะเป็นอย่างไร หากในวันนี้ที่ที่คุณอยู่ ไม่มีสัญญาณ Internet ?       คงเปรียบเทียบได้เหมือนกับการที่คนเราไม่มีน้ำปะปาหรือไฟใช้ในบ้านของยุคก่อนหน้านี้เลยทีเดียว เมื่อ Internet ได้เข้ามาเป็นเหมือนปัจจัยที่ 5 ของคนในยุคนี้ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิต ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การทำงาน หรือความบันเทิง ใน Social Media ต่างๆ        หากพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อสัญญาณ Internet…

Continue Reading

เราเตอร์อุตสาหกรรม 4G เตรียมการ – ป้องกัน – สั่งการ ครอบคลุมทุกการใช้งานด้าน IoT

       หากคุณกำลังมองหา Router4G/Wifi ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการกระจายสัญญาณทั่วไป เช่น การนำไปใช้ในการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ IoT เพื่อใช้รับ - ส่งข้อมูล และรายงานผล หรือต้องการนำไปใช้ในพื้นที่ที่แตกต่างจากสภาวะแวดล้อมทั่วไป เช่น อุณหภูมิที่เย็นจัด ความชื้นสูง หรือบริเวณที่มีความร้อนตลอดเวลา        แน่นอนว่าด้วยความต้องการเหล่านี้ การใช้เราเตอร์ทั่วไปนั้นอาจไม่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณ ทำให้คุณต้องหา Router ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เพราะหากนำ Router ทั่วไปมาใช้งาน อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งเรื่องของเวลา…

Continue Reading

Smart City Public surveillance : ระบบเฝ้าระวังและให้ข้อมูลสาธารณะ

Smart City ระบบเฝ้าระวังและให้ข้อมูลสาธารณะ       Smart city นั้นมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเช่นเหตุการ Covid-19 รัฐบาลทั่วโลกได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทให้การติดตามและแพร่กระจ่ายข่าวผ่านระบบสื่อสารไร้สาย เพื่อจำกัดการแพร่ระบาด เทคโนโลยีเหล่านี้นั้นช่วยให้ลดการปฏิสัมพันธ์กันของมนุษย์มันจึงสามารถจำกัดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้   ระบบเฝ้าระวังได้ติดตั้งแล้วในหลายแห่งใน Smart City ใหญ่ๆ ที่ๆ มีผู้คนมากและพื่นที่เสี่ยงที่ต้องการควบคุม ในสถานการที่มีการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างรุนแรงในการติดตั้งระบบที่รวดเร็วนั้นเป็นสิ่งสำคัญและต้องใช้บุคลากรในการติดตั้งที่น้อยเนื่องจากมาตรการกักตัวของรัฐบาล การติดตั้งต้องมีความรวมเร็วและติดตั้งง่าย เช่นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องเดินสายเป็นต้น นี้เป็นความท้าทายที่เราจะได้นำเสนอทางออกสำหรับเหตุการนี้ ด้วย SmartCity Public surveillance…

Continue Reading

Zigbee Technology คือ? การสื่อสารที่ประหยัดพลังงานแต่ระยะไกล

What is Zigbee ?    Zigbee เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่ออกแบบมาให้ใช้พลังงานต่ำแต่ส่งข้อมูลได้ไกล ซึ่งมันได้ถูกนำมาใช้ใน IOT อย่างแพร่หลายเนื่องด้วยมีข้อดีมากมายทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกในการสื่อสารในระดับอุตสาหกรรมด้วย ซิกบีเน็ตเวิร์ค    Zigbee คือมาตรฐาน IEEE 802.15.4 สามารถสร้างเครือข่ายส่วนตัว โดยใช้คลื่นวิทยุดิจิตอล พลังงานต่ำ (WPAN) เหมาะสำหรับการส่งข้อมูลที่มีแบนด์วิธต่ำ ซิกบีเน็ตเวิร์ค นั้นถูกออกแบบมาโดยมีวัตถุประส่งค์ให้ใช้งานง่าย ประหยัดพลังงาน และ ราคาถูกกว่าเครือข่ายส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น Bluetooth หรือ Wifi โดยทั่วไปแล้ว ซิกบี จะทำงานบนคลื่นวิทยุสาธารณะสำหรับอุตสาหกรรม (ISM Radio band)…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu
×

Cart