Riverplus
Smart Home

Bluetooth for Smart Control

สร้างเครื่อข่ายง่ายๆ ในบ้าน ด้วย Bluetooth LE Converter อุปกรณ์แปลง RS-232 / RS-485 หรือ USB เป็น Bluetooth LE

1920px BluetoothLogo

Bluetooth เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น ใช้พลังงานต่ำ และอุปกรณ์มือถือส่วนใหญ่รองรับ จึงทำให้เครือข่ายบูลทูธเหมาะกับการสร้างเป็นเครือข่ายเฉพาะกิจขนาดเล็กใช้ในบ้าน สร้างการเชื่อมต่อเพื่อการควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมภายในบ้านด้วยตัวของคุณเองได้อย่างสะดวก และคล่องตัว