Alert – On-Call Management

Alarm management software

alert brochure

Alert presentation

ระบบจัดการสัญญาณเตือนของเรา

Alert ™ เป็นระบบจัดการสัญญาณเตือน ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการรายงานการเตือนภัยและเหตุการณ์แบบ Real-time เพื่อรับประกันความปลอดภัยสูงสุดของโรงงานของคุณ หรือโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภทในการแจ้งเตือน

Alert ™ สามารถจัดการการเตือนภัยได้ และดำเนินส่งการคำสั่งจากแหล่งต่างๆ sources (Automation software, PLC’s, files, databases) พร้อมเสนอแนวทางการควบคุมการทำงานเพื่อลดเวลาหยุดทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาในทุกระดับ Alert ™ สามารถแสดงรายการหลายอย่าง เช่นการจัดการการเตือนภัย, ผู้ปฏิบัติงาน หรือเรียงกลุ่มตามหน้าที่, และการเรียกใช้รายการการดำเนินการเฉพาะ

Alert ™ รวมอยู่ในชุด PcVue Solutions ทำให้ป็นผลิตภัณฑ์ที่บุคคลที่สามสามารถเชื่อมต่อกับ PcVue ได้อย่างง่ายดายผ่านส่วนต่อประสานเฉพาะ (Mediator) รวมถึงระบบ SCADA อุตสาหกรรมอื่น ๆโดยใช้ DDE หรือโปรโตคอล OPC

Alert

Alert ™ แจ้งข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ

  • โทรศัพท์ (โทรศัพท์พื้นฐาน หรือโทรศัพท์มือถือ): ผู้ให้บริการโทรหาทางโทรศัพท์ฟังสัญญาณเตือนและรับทราบผ่านเซิร์ฟเวอร์เสียงในตัว
  • ข้อความสั้น (SMS) เพื่อแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเพจเจอร์
  • Dedicated paging systems เพื่อแจ้งเตือนผู้ดำเนินการบำรุงรักษาที่ทำงานในไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
  • แฟกซ์ teleprinter และอีเมลเพื่อรับรายงานการเตือนภัยที่ตรวจพบและคำอธิบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  • Internet browser หรือโทรศัพท์มือถือที่เปิดใช้งาน WAP
นอกจากนี้ยังมีการบันทึกการโทรโดย Alert ™ พร้อมกับการตอบรับของผู้ให้บริกา และ การรับทราบการเตือนแต่ละครั้งจะถูกส่งต่อไปยัง PcVue โดยอัตโนมัติ