SnapVue – Contextual mobile HMI with proximity services

Get the relevant information as you move

mobility

HMI SCADA

SnapVue

THE RIGHT INFORMATION TO
THE RIGHT PERSON AT
THE RIGHT PLACE AT
THE RIGHT TIME

ในปัจจุบันอุปกรณ์ Smart Phone ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในโลกของ Internet of Things (IoT) และ Industrial Internet of Things (IIoT) นี่จึงเป็นความท้าทายของระบบ SCADA ในอุตสาหกรรม ที่ต้องปรับตัว เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 ที่แท้จริง

Snap Vue Mobile Application สามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อการ Monitoring และ Control ตามบทบาทหน้าที่ และตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งเป็นความสามารถของ PcVue ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ SCADA System แบบ mobility

โดยใช้พิกัด GPS หรือ IPS (ระบบกำหนดตำแหน่ง) ในการตรวจจับสถานที่ที่อยู่ใกล้ App SnapVue เพื่อจัดเตรียมหน้า HMI แบบไดนามิกที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนmujผ่านโซนนั้นๆ หรือสถานที่ทำงานของพนักงานโดยอัตโนมัติเพื่อปรับความรับผิดชอบในงานให้แก่พนักงาน โดยระบบสามารถรับรู้ได้ว่าพนักงานอยู่ชั้น หรือตำแหน่งไหน และส่งสถานะ หรือการควบคุมอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กับพนักงานให้โดยอัตโนมัติ เป็นแนวทางในการปฎิบัติงานเชิงรุกที่ได้รับการยอมรับในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการบำรุงรักษาโดยอัตโนมัติ สร้างความคล่องตัวให้กับผู้ปฎิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในการดำเนินงานขององค์กร

 • ติดตามตำแหน่งมือถือได้ทั้ง ภายใน/ภายนอก อาคาร โดยใช้เทคโนโลยี IPS (Bluetooth LE Beacons, QRCode, NFC,Wifi) และ GPS
 • แสดงข้อมูลและควบคุมแบบอัตโนมัติ
  • แสดงกราฟฟิก HMI บนอุปกรณ์มือถือ
  • แสดงค่าและควบคุมแบบ Real time
  • มีระบบจัดการ Alarms & events
  • รองรับการแสดงค่ากราฟ Trends
  • สามารถแนบไฟล์ต่างๆ ทั้งเอกสาร, ไฟล์เสียง, วีดีโอ หรือ คู่มือการใช้ และอื่นๆ
  • แสดงข้อความหรือเสียงตาม location ได้
  • มีห้องแชทสำหรับพูดคุยระหว่าง user
  • Asset Tracking
 • โปรแกรมใช้งานง่าย มี Object มาตรฐานให้ ช่วยลดเวลาในการทำโปรเจค
 •  

Video