Chat with us, powered by LiveChat EtherNet/IP - IIoT

EtherNet/IP

Industrial IO

     อุปกรณ์ Remote I/O Module ที่รองรับการควบคุมระยะไกลด้วยโปรโตคอลที่ใช้ในการเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรม มีให้เลือกใช้งานครอบคลุมทุกมาตรฐานในการสื่อสารง่ายสะดวกต่อการนำไปใช้งานไม่ต้องผ่านอุปกรณ์แปลงโปรโตคอล

Product Types

EIP-2000 Series

   คือ Remote I/O Module ที่รองรับโปรโตคอล EtherNet/IP มีการตั้งค่าที่ง่ายไม่ซับซ้อนทำให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน

EtherNetIP

Selection Guide

EIP2000 Spec
Close Menu
×

Cart