Chat with us, powered by LiveChat PROFIBUS - IIoT

PROFIBUS

Industrial IO

     อุปกรณ์ Remote I/O Module ที่รองรับการควบคุมระยะไกลด้วยโปรโตคอลที่ใช้ในการเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรม มีให้เลือกใช้งานครอบคลุมทุกมาตรฐานในการสื่อสารง่ายสะดวกต่อการนำไปใช้งานไม่ต้องผ่านอุปกรณ์แปลงโปรโตคอล

Product Types

PROFI-5000 Series

  คือ Remote I/O Module ที่รองรับโปรโตคอล PROFIBUS มีการตั้งค่าที่ง่ายไม่ซับซ้อนทำให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน

profi 5052 cr

Selection Guide

PROFI5000 Spec
Close Menu
×

Cart