Intelligent I/O Module

อุปกรณ์ประมวลผลกลาง

Control Unit

ใช้สำหรับควบคุมการทำงานต่างๆของอุกรณ์ในระบบอุตสาหกรรมพร้อมทั้งสามารถเก็บข้อมูลที่ต้องการเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปพัฒนาระบบหรือการใช้งานด้านอื่นๆทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ Data acquisition and control ให้ท่านได้เลือกใช้งานหลากหลายรุ่น !!

Industrial Controller

     WISE (Web Inside, Smart Engine) เป็นอุปกรณ์ Remote Control Logic และ monitoring ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถสร้างตรรกะการควบคุมของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบได้อย่างมาก

Series Specifications