Chat with us, powered by LiveChat ZigBee I/O Module - IIoT

ZigBee I/O Module

ZigBee IO Module 11 01

Remote I/O Module อุปกรณ์สำหรับงาน Control and Monitoring ควบคุมและตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ทางอุตสาหกรรม รองรับการควบคุมระยะไกลด้วยเครือข่าย ZigBee ง่ายต่อการติดตั้งลดความยุ่งยากในการเดินสาย

Product Types

Close Menu
×

Cart