Chat with us, powered by LiveChat ZigBee I/O Module - IIoT

ZigBee I/O Module

Remote I/O Module อุปกรณ์สำหรับงาน Control and Monitoring ควบคุมและตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ทางอุตสาหกรรม รองรับการควบคุมระยะไกลด้วยเครือข่าย ZigBee ง่ายต่อการติดตั้งลดความยุ่งยากในการเดินสาย

Product Types

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

Close Menu
×

Cart