LoRa Network

LoRa Network

LoRa Network

LoRa หนึ่งในเทคโนโลยี LPWAN เพื่อการสื่อสารระยะไกลโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต ใช้พลังงานต่ำ เพื่อการสื่อสารแบบ machine-to-machine (M2M) และ Internet of Things (IoT) ติดตั้งง่ายคลอบคลุมพื้นที่กว้าง ลดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตัวทวนสัญญาณ(Repeaters), สายสัญญาณ และ อื่นๆ ทำให้ลดต้นทุนในระบบลงอย่างมาก

LoRa Network เทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อการสื่อสารแบบ machine-to-machine (M2M) และ Internet of Things (IoT) ที่มีจุดเด่นคือ

  • ใช้พลังงานต่ำ

  • ส่งข้อมูลคลอบคลุมพื้นที่ได้กว้างไกล

  • ลดต้นทุนด้านเครือข่าย

  • ส่งข้อมูลได้ไม่มากในแต่ละครั้ง

WISE-4210 series

ลดการรบกวนและขยายช่วงการสื่อสาร

เมื่อเทียบกับ Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee หรืออินเตอร์เฟสไร้สาย 2.4GHz อื่น ๆ WISE-4210 LoRa เทคโนโลยี สามารถลดการรบกวนที่ไซต์ได้

ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม AA ขนาด 3.6 โวลต์

ใช้พลังงานต่ำทำให้โหนดเซ็นเซอร์สามารถรับพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม AA 3.6V ในการส่งข้อมูลที่ระยะทาง 5 กม. นานถึง 5 ปี

LoRa Network

Features

WISE-4210 LPWAN ที่เป็นกรรมสิทธิ์ทางอุตสาหกรรม (SUB-G) โมดูล I/O ไร้สาย

icon p 04

พลังงานแบตเตอรี่นาน 5 ปี ด้วยแบตเตอรี่ AA 3 x 3.6V3.6

icon p 05

ช่วงการสื่อสารที่ยาวกว่า 2.4GHz

icon p 06

รบกวนน้อยกว่าสเปกตรัม 2.4GHz

icon p 07

ระยะการสื่อสารสูงสุด 5 กม. ในพื้นที่เปิดโล่ง

icon p 08

เจาะผ่านคอนกรีตและเหล็กได้ดีกว่า 2.4GHz

รองรับโปรโตคอล MQTT และ RESTful API IoT

โหนดเซ็นเซอร์ไร้สาย IoT ได้รับการออกแบบสำหรับแอปพลิเคชัน
ระบบอัตโนมัติและ IoT  แอปพลิเคชันที่อาจใช้โปรโตคอล MQTT
หรือ RESTful web API IoT สำหรับการรวบรวมข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์

การสนับสนุน Azure IoT Hub

เพื่อมอบโซลูชัน IoT ที่สมบูรณ์ ซีรีส์ WISE-4210 รองรับ
Azure IoT สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ได้
โดยไม่จำเป็นต้องใช้เกตเวย์ IoT

Product Series