EtherCAT Gateway

Ethercat Gateway

EtherCAT ถูกพัฒนาให้ขึ้นให้มีความเร็วสูงมากเพื่อเข้ามาทำงานในระบบงานควบคุมอัตโนมัติ ด้วยความเร็วที่สูงมากทำให้สามารถส่งข้อมูลไปก่อนโหนดจะเริ่มทำงาน จึงทำให้ EtherCAT มีความสามารถเหนือกว่าเครือข่ายอื่นค่อนข้างมาก นอกจากนั้นสถาปัตยกรรมที่ใช้คือแบบเดียวกับ Ethernet ทำให้ต้นทุนต่ำ เช่น สายเคเบิล หรือ ฮัพ เป็นต้น

Series Specifications