Remote On-demand service PLC/Machiner Solution

unnamed_3

Remote On-demand service PLC

Machiner Solution

มั่นใจกับการควบคุมดูแลอุปกรณ์อัตโนมัติจากระยะไกลที่ปลอดภัย และรวดเร็ว

   ความสามารถในการตรวจสอบ และจัดการการทำงานของระบบ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติจากระยะไกล ในลักษณะ On-Demand Service กำลังเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึง และมองหา ทั้งในฝั่งของโรงงานผู้ผลิต ผู้ให้บริการ Integrators ตลอดไปจนถึง Machine Builders ก็ต้องการความสามารถในการควบคุมอุปกรณ์ของตนได้จากทุกที่ ทุกเวลา เพื่อลดปัญหาการ Downtime ลดต้นทุนในการเดินทาง สร้างความรวดเร็วในการ Service อีกทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในฐานะของ Integrator และ Machine Builders ได้อีกด้วย

   ในโรงงานผลิตโดยปกติแล้วจะมีเครื่องจักร และอุปกรณ์เฉพาะทางที่ซับซ้อนหลายอย่าง ซึ่งต้องใช้วิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมหรือเชี่ยวชาญเพื่อตั้งค่า และการดูแล อีกทั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เหล่านั้นมักถูกจัดหา และให้บริการโดยผู้ขายหลายราย หากส่วนใดส่วนหนึ่งหยุด หรือไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น จะทำให้เกิดปัญหากับทั้งสายการผลิต ส่งผลให้เกิดความล่าช้า และการสูญเสีย
   จากเหตุการระบาดใหญ่ทั่วโลกที่เกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่า พนักงานอาจไม่สามารถไปทำงานในพื้นที่ได้ชั่วคราวเนื่องจากข้อกำหนดการเว้นระยะห่าง และการลดจำนวนคน โรงงานผลิตไม่มีพนักงานที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึง Vendors ใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นก่อนการเข้าให้บริการ และมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการตรวจเชื้อ หรือแยกตัวมาตรการที่เข้มงวดของโรงงานผลิต
   การเข้าถึง และการจัดการจากระยะไกลที่ปลอดภัยกลายเป็นสิ่งจำเป็น อุปกรณ์เครือข่ายอุตสาหกรรมระดับมืออาชีพจำเป็นในการเชื่อมต่อเครื่องจักร และอุปกรณ์อัตโนมัติเหล่านี้ พร้อมให้บริการรีโมท On-Demand Service ที่มั่นใจได้ในความปลอดภัย

Remote On demand service PLCMachiner Solution

Solution

RMS
connection-technology_2

   RMS Remote management Solution นอกเหนือจากความสามารถในการเข้าถึง และควบคุมอุปกรณ์ Router/Gateway ของ Teltonika แล้ว Feature RMS : VPN ยังช่วยให้สามารถทำเช่นเดียวกันกับ PLC และเครื่องจักร ที่อยู่ด้านหลังเราเตอร์ หมายความว่าวิศวกรไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงงานผลิต เพื่อตั้งค่า แก้ไขปัญหา และจัดการอุปกรณ์

BENEFITS

   RMS : VPN ช่วยคุณสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ปลายทางจากหลาย Site พร้อมกันได้ในครั้งเดียว อย่างง่ายดาย และปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการกำหนดค่าโปรโตคอลที่แตกต่างกัน หรือการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ยุ่งยาก ด้วยค่าบริการที่คิดจาก Remote Data usage 2GB เพียง 60 บาท Top-up ได้ จ่ายตามที่ใช้งานจริง

ปลอดภัยสูงด้วย Protocol การเชื่อมต่อ OpenVPN

BENEFIT RMS