OUR SEVICE

รับสิทธิ์การใช้งาน RMS ฟรี 90 วัน จาก Riverplus

REMOTE MANAGEMENT SYSTEM

REMOTE MANAGEMENT SYSTEM หรือ RMS ของ Teltonika เป็น Online Platform ที่เชื่อมต่อ Router และ Gateway ของ Teltonika ทั้งหมดเข้าสู่ระบบเครือข่าย เพื่อการจัดการและตรวจสอบสถานะแบบศูนย์รวม ง่าย สะดวก และประหยัดเวลาในการจัดการเครื่อข่ายทั้งหมด

Management.cd56ca244f6e23b6267f1009191e0472dc2e8cccdd1a6ba129299c7d826103dd

Management

จัดการอุปกรณ์ Teltonika หลายเครื่องได้จากแพลตฟอร์มเดียว สามารถส่ง command line รวมถึงเข้าสู่ WebUI ของอุปกรณ์ได้ทุกเครื่อง มี Function การ Filtter อุปกรณ์ตาม model, firmware version, connection status หรือ tag ที่กำหนดขึ้นเองได้อีกด้วย ทำให้ง่านต่อการเข้าถึงและควบคุม

Remote access.b2fedf21c8bdc4ac34ce7b1b7a3c0daca4186e935ef11b8299c59c3e6028b49c

Remote HTTP Access

ถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Teltonika Device ได้ (remote HTTP access) ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคให้สามารถเข้าถึง ตรวจสอบ และจัดการระยะไกล ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ลดการเดินทางเข้าไปแก้ไขในพื้นที่

Email Alerts.cc2044aa9f36cda04e938dcfd74e567c6d1bd45459e5e18cc16ca4f4e4cce6bb

Realtime Alert System

Realtime alert system ส่ง email alerts แบบ reailtime ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์ในทันที สามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือน เช่น ความแรงของสัญญาณที่ต่ำกว่าเกณฑ์ การเปลี่ยนสถานะ หรืออุปกรณ์มีการเข้าหรือออกจากตำแหน่ง GPS ที่กำหนดไว้

Hotspot Tracking.cfa33965ddc2d7a667eb465388b6bec6e2da864a5ba61b9506dd1b2bb1d86af6

Hotspot Tracking Service

Hotspot tracking service จัดการและติดตามสถานะของ WiFi Hotspot สามารถเพิ่มหรือลบ User รวมทั้งตรวจสอบ data usage ทำให้สามารถจัดการเครือข่าย wifi ได้อย่างสมบูรณ์

Firmware Updates.acab721f59256c780e7a367b8bdd33432988c0cff749c4a670176351df027b91

Firmware/Backup update

Firmware/Backup update สามารถอัปเดต Firmware ของอุปกรณ์นับร้อยให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้ในไม่กี่คลิก

GPS History.5cb092686bfb93df18cc4adecc43c355359490e17b72c204381f3bd367315913

GPS History

GPS History รับทราบข้อมูลเสมอว่าอุปกรณ์อยู่ที่ไหน รามถึง location history ที่สามารถดูการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ได้ทุกเวลา หรือตั้งค่าตำแหน่งคงที่สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ หรือพิกัดห้ามเข้า เพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น

Charts and History.1cef902edaed0d2d26d89abd605a17d1260a03fcdaee5075d4e65bf1cd1e510c

Statistics Display Charts

Statistics display charts แผนภูมิอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบประวัติของอุปกรณ์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิของอุปกรณ์ คุณภาพของสัญญาณ และการใช้ข้อมูลทำให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลสูญหายตลอดเวลา

40202564 8c6c 442b a65f 1b4c354b674d

AMAZON Cloud

AMAZON Cloud ภายใต้โครงสร้างของ AWS ที่แข็งแกร่ง ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในศูนย์ข้อมูล AWS ที่มีความปลอดภัยสูง รองรับการปรับขนาดที่ยืดหยุ่นไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเท่าไหร่

6cfcd99b 1639 4361 9f16 1a06d59efa73

ANDROID/IOS

ANDROID/IOS เข้าถึงอุปกรณ์ได้ตลอดเวลาด้วย App RMS บน iOS หรือ Android มีฟังก์ชั่นการใช้งานเช่นเดียวกับเวอร์ชั่น Desktop พร้อมฟังก์ชั่นพิเศษ เพิ่มอุปกรณ์โดยการสแกนรหัส QR ในกล่องผลิตภันฑ์

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้งาน Teltonika RMS ฟรี 90 วัน