ผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ด้วยแนวคิด Industry 4.0

      Industry 4.0        เมื่อโซลูชันระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่เริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานแบบดิจิทัลตาม Concept ของ Industry 4.0  ผู้ผลิตควรปรับตัวอย่างไร ?        ตัวอย่างเช่น ในประเทศอิตาลี อุตสาหกรรมอาหารถือเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และมีการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้นหากเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อว่า “Made in Italy”    …

Continue Readingผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ด้วยแนวคิด Industry 4.0