สร้างการเชื่อมต่อที่ไร้ข้อจำกัด นวัตกรรมใหม่เพื่อการ Monitoring & Control