Wi-Fi I/O Module

4105 1403809555

Wi-Fi I/O Module

Wi-Fi เชื่อมโยงอุปกรณ์ด้วยวิธีกระจายสัญญาณแบบไร้สาย (spread-spctrum or OFDM radio) ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างอิสระภายในบริเวณที่สัญญาณครอบคลุม ทำให้ลดข้อจำกัดในทำงาน และลดต้นทุนในการติดตั้ง เพราะไม่จำเป็นต้องเดินสายสัญญาณ

WF-2000 Series คือ Wifi I/O Module ที่ใช้งานง่ายสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ากับเครื่อข่ายผ่านมาตรฐาน IEEE 802.11 รองรับโปรโตคอล Modbus/TCP, UDP สามารถกำหนดการเข้ารหัสเครือข่ายได้ทำให้เกิดความปลอดภัย และสามารถใช้งานกับ SCADA Software ได้

Wi-Fi I/O Module
WF-2015Wi-Fi I/O Module (6-channel RTD Input)*
WF-2017Wi-Fi I/O Module (8-channel Differential/16-channel Single-Ended Analog Input)*
WF-2019Wi-Fi I/O Module (10-channel Universal Analog Input)*
WF-2026Wi-Fi I/O Module (5-channel Analog Input, 2-channel Analog Output, 2-channel Digital Input and 3-channel Digital Output)*
WF-2042Wi-Fi I/O Module (16DO)*
WF-2051Wi-Fi I/O Module (16DI)*
WF-2055Wi-Fi I/O Module (8DI / 8DO)*
WF-2060Wi-Fi I/O Module with Metal Case(14 Relay)*
WFM-R1Wi-Fi I/O Module with Metal Case(14 Relay)*
WF2000 Diagram