Ethernet Switch

Ethernet Switch i

Industrial Ethernet Switch คือ อุปกรณ์ตัวกลางในการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ต่างๆ เข้าหากันในระบบ Network เหมือน Ethernet Switch ทั่วไปแต่ Industrial Ethernet Switch มีความสามารถการทำงานที่สภาพแวดล้อมรุนแรงในอุตสาหกรรมกล่าวคือ อุณหภูมิสูงกว่าปรกติ มีความชื้นมากกว่าปรกติ หรือ มีการสั่นสะเทือนมากกว่าปรกติ และมีฟีเจอร์บางอย่างที่รองกับการทำงานเช่น มีการรับแหล่งจ่ายไฟมากกว่าหนึ่งแหล่งเพื่อป้องกันการเกิดปัญหากับระบบหากแหล่งจ่ายใดแหล่งจ่ายหนึ่งเกิดปัญหา

Product Types

Unmanaged Switch

Unmanaged switch

Switch ระดับอุตสาหกรรม เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมรุนแรง ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีสำหรับงานอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เหมาะกับเครือข่ายที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน

Box im Pro IoT

Managed switch

Manage switch สำหรับงาน industrial control หรือระบบอัตโนมัติ มีฟังก์ชั่นการทำงานมากมายเช่น VLAN, Spanning Tree, Port Mirroring ประสิทธิภาพสูง น่าเชื่อถือ เหมาะกับการทำงานในสภาวะแวดล้อมที่เลวร้าย

Real time Redundant Ring Ethernet

Real-time Redundant Ring Ethernet

Ring Switch ป้องกันความผิดพลาดทางการสื่อสาร ด้วยโครงข่ายแบบวงแหวน ตรวจจับความผิดพลาดและกู้คืนเส้นทางได้อย่างรวดเร็ว 

PoE switch

PoE switch

POE Switch ระดับอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือสูง จ่ายไฟได้สูงถึง 30W ต่อพอร์ต สามารถทำงานในอุณหภูมิสูงถึง -40 ~ +70°C​

Media Converters

Media Converters

เปลี่ยนการส่งข้อมูลผ่านสาย LAN หรือ Serial  เป็นใยแก้วนำแสง ทำให้สามารถส่งข้อมูลจำนวนมาก ในระยะทางไกล ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับทุกสภาพแวดล้อม

Accessory 02

Accessory

อุปกรณ์เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของระบบเครือข่าย Ethernet ในระดับอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพสูง