DeviceNet Gateway

DeviceNet Gateway

DeviceNet ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก CAN bus (Controller Area Network) ที่ใช้กันอยู่ในวงการ Automotive สำหรับใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ  DeviceNet Network ถูกนำมาแทนการเดินสายเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบเดิม ข้อดีคือช่วยลดเวลา ความยุ่งยาก และค่าใช้จ่ายของการเดินสาย การคอนฟิกค่าและการเข้าถึงข้อมูลในตัวอุปกรณ์ทำได้ง่ายและสะดวกขึ้นมาก DeviceNet Gateway อุปกรณ์ที่ช่วยรวบรวมระบบโปรโตคอลที่แตกต่างกันให้สามารถสื่อสารกันได้ หรือช่วยอัพเกรดระบบการสื่อสารรูปแบบเก่าของคุณให้เป็น Devicenet 

dnet2
dnet4

Series Specifications