การทำงานร่วมกับ M-7055D(I/O Module), DL-100TM485Z(Sensor) เพื่อบังคับพัดลม

1. ต่อวงจรตามภาพ 

M 7051

2. เข้า Web browser ใส่ IP ของ Wise-5801 (Default IP : 

http://192.168.255.1/c/index.html

 > Login ด้วย Default Password : Wise

M 7053

3. เข้าที่ Basic setting เพื่อเข้าไปตั้งค่าต่างๆของอุปกรณ์ จากนั้นเข้าที่ เมนู Modbus RTU Module Setting เพื่อทำการเพิ่ม Device เข้าไปในที่นี้เราจะ add device 2 ตัวคือ M-7055D(I/O Module)  และ DL-100TM485Z(Sensor)

M 7054

4. ตั้งค่าต่างๆให้ตรงกับ Device ที่เราจะเชื่อมต่อ จากนั้นกด Add

M140E1

5. เลือก Device ที่เราต้องการแล้วกดที่ Setting

M5E2D1

6. ตั้งค่าต่างๆที่เราต้องการจากนั้นกด add และ save

M79951

Data Model

MB3C41

7. หลังจาก Add Device ทั้งสองแล้วกลับไปที่ หน้าหลักเพื่อตรวจสอบว่า Device Online หรือไม่ หากออนไลน์แล้วคือพร้อมใช้งาน หากยังไม่ออนไลน์ ให้กลับไปตรวจสอบการตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

MDE2D1

8. ไปที่เมนู Rules Setting เพื่อไปกำหนดเงื่อนไขในการงานทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งของ Controller ในที่เราจะตั้งเงื่อนไขคือ หาก อุณหภูมิ สูงกว่า 26 องศา ให้พัดลมทำงาน หากไม่ใช่ให้พัดลมดับ

M86071

9. เลือกที่ Edit เพื่อกำหนดเงื่อนไข ที่เราต้องการ

M4C7F1

10. IF >> THEN >> ELSE สามารถศึกษาได้ที่หัวข้อ “IF-THEN-ELSE Function” 

M21171

11. IF ใน Drop Box เลือกค่าที่ต้องการ

ME6E71

12. กด Icon ทางขวาเพื่อเข้าไปกำหนดเงื่อนไข

MCB7F1

13. จากภาพคือ IF [ Module:”Tong_TM458″ ใน Address 1 >> มากกว่าหรือเท่ากับ >> 26.00 องศา]

MAD661

14. THEN ใน Drop Box เลือกค่าที่ต้องการ

M66E71

15. กด Icon ทางขวาเพื่อเข้าไปกำหนดเงื่อนไข

M73AA1

16. จากภาพคือ THEN [Module:”Tong_7055″ ในAddress 2 >> On]

M90B31

17. ELSE ใน Drop Box เลือกค่าที่ต้องการ

MD8321

18. กด Icon ทางขวาเพื่อเข้าไปกำหนดเงื่อนไข

MF3AA1

19. จากภาพคือ ELSE [Module:”Tong_7055″ ในAddress 2 >> OFF]

M5E8B1

20. เมื่อกดหนดคเงื่อนไขแล้ว กด Save แล้วมาดูที่ Over view .ในภาพคือ

Rule1(Enable)  << ใช้งาน Rule1
Description: << รายระเอียด Rule1
< IF >  << ถ้า Module ชื่อ “Tong_100TM485” ที่ Input Register Address “1” อุณหภูมิ มากกว่าหรือเท่ากับ 26.00 องศา
   Tong_100TM485(1) Input Register 1(C) >= 2600
< THEN > << ให้ทำ Module ชื่อ Tong_7055 ที่ Coil Output Address “2” ให้ส่งค่า “On”
   Tong_7055(2) Coil Output 2 = ON (One Time)
   Data Logger One-Time Log (One Time)
< ELSE > << หากเป็นอย่างอื่น Module ชื่อ Tong_7055 ที่ Coil Output Address “2” ให้ส่งค่า “Off”
   Tong_7055(2) Coil Output 2 = OFF (One Time)
   Data Logger One-Time Log (One Time)

M79F31

21. เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้กดที่ Download To Module เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

M24CF1

22. ตั้งค่า ICP-DAS ตามหัวข้อ How To Use M-7055

related products

M 7055D GCR ModbusRTU IO Module 01 116942

M-7055D-G CR

I/O Module/Modbus RTU/8DI/8DO/LED

DL 100T485CR Data Logger 01 126049

DL-100T485 CR

Data Logger/DCON/Temp./Humidity/RS-485/LCD/IP66