การตั้งค่า RUT955 ให้เป็น Modbus Gateway (Modbus RTU to TCP)

Modbus Gateway Configuration

 • เชื่อมต่อ Modbus Device เข้ากับ port Serial ของ RUT Device

 • Configuration Modbus Gateway ที่ Port Serial

  • ตั้งค่า Serial Device ให้ตรงกับอุปกรณ์ Modbus RUT ที่ต้องการเปลี่ยนเป็น TCP

  • ตั้งค่า Serial type ให้เป็น Modbus Gateway

  • License IP IP ฝั่งขาที่ MODBUS Gateway ฟังการเชื่อมต่อ

  • Slave ID Configuration Type การเปลี่ยนเส้นทาง MODBUS TCP ไปยัง RTU มี 2 types คือ
   User defined = ฝั่ง TCP เรียก ID อะไรมาก็ได้ ตัว modbus Gateway จะเปลี่ยนเส้นทางไปยัง Modbus RTU slave ID เพียง 1 ID ที่กำหนดไว้เท่านั้น
   Obtained from TCP = เปลี่ยนเส้นทางไปยัง slave Id ที่อยู่ใน list ตามที่เรียกมาจาก TCP สามารถใส่ 2-5, 25-20 ได้ (ต้องเรียกให้ตรง และ slave Id ที่อยู่ใน list ต้องตรงกับที่จะเรียก)

  • IP Filter อนุญาต การเชื่อมต่อให้ WAN IP ที่กำหนดสามารถเชื่อมต่อได้

image 20220114 055721
image 20220114 055857

หรือ

image 20220114 055957

ตั้งค่า Firewall Zone Forward

image 20220114 061244

Modbus TCP Master test Request Data

image 20220114 050811

Test Request Data ตาม Address ที่ต้องการ