• Home
  • >
  • Blog
  • >
  • Blog
  • >
  • MQTT client (MQTT publisher) ฟังก์ชั่นเด่นบน Teltonika Router/Gateway ที่จะช่วยให้งาน Data monitoring หรือ IoT dashboard ของคุณง่าย..เพียงปลายนิ้ว

MQTT client (MQTT publisher) ฟังก์ชั่นเด่นบน Teltonika Router/Gateway ที่จะช่วยให้งาน Data monitoring หรือ IoT dashboard ของคุณง่าย..เพียงปลายนิ้ว

MQTT client_main

Data Monitoring & IoT Dashboard

IoT Dashboard

ระบบการติดตามข้อมูล (data monitoring) ได้ตลอดเวลาและจากที่ใดก็ได้โดยใช้แดชบอร์ด (dashboard) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์เหตุ/สถานะการณ์ เพื่อควบคุมคุณภาพ การปรับปรุง หรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลจริงหรือ real-data

แต่ก่อนการแสดงข้อมูลในรูปแบบแดชบอร์ด หรือรายงาน การได้มาและบันทึกข้อมูลคือส่วนที่สำคัญ จุดตรวจวัดหรือจุดเก็บข้อมูลอาจอยู่ห่างไกลออกไปจาก Data center อุปกรณ์ที่สามารถเก็บและส่งข้อมูลเข้า Data center ได้ตลอดเวลาคือหัวใจสำคัญของงาน

ข้อมูล หรือ Data

ข้อมูลนับว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่า การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ ช่วยให้คุณสามารถรักษามาตรฐาน รวมทั้งสร้างการทำงานเชิงรุกจากการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง

อุปกรณ์ตรวจวัด Sensor

อุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor) จะถูกติดตั้งอยู่ในตำแหน่งต่างๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการข้อมูล real-data ที่ได้จาก Sensor เหล่านั้นจำเป็นต้องถูกบันทึก และส่งเข้าส่วนกลาง (Data Center) เพื่อการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการใช้ส่งข้อมูลที่สำคัญเหล่านั้นคืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่าย แน่นอนอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งในจุดตรวจวัดเหล่านี้คงหนีไม่พ้น 3G/4G router หรือ gateway เนื่องจากคลอบคลุมพื้นที่ ง่าย และสะดวกที่สุดในการติดตั้ง และอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ต้องมีคือ data logger, mini-computer หรือบอร์ด micro controller ขนาดเล็กต่างๆ ที่นำมาใช้ในการ program ให้ดึงข้อมูลจาก sensor แล้วส่งไปยัง data center ผ่าน 3G/4G router ออกไปอีกที

”หากระบบของคุณต้องส่งข้อมูลเข้า Data center แบบ real-time จะดีกว่าไหมถ้าใช้ route เพียงตัวเดียวก็สามารถจัดการกับข้อมูลของคุณได้”

MQTT client (MQTT publisher)

MQTT client ฟังก์ชั่นพิเศษ ที่มีอยู่ใน Teltonika Industrial Router และ Gateway ทุกรุ่นเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลเข้า data center แบบ real-time ผ่าน MQTT protocol ซึ่งเป็นรูปแบบการส่งข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการสื่อสารในยุค Internet of things 

ใน Teltonika รุ่น TRB245 Industrial LTE Gateway ที่มีพอร์ต RS485 สามารถเชื่อมต่อกับ Modbus sensor ได้โดยตรง เช่น Wind speed sensor, wind direction sensor, temperature, humidity, atmospheric pressure, rainfall, solar radiation, soil temperature, soil moisture 

MQTT client หรือ MQTT publisher คือผู้ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลออกไปยังผู้รับข้อมูล

MQTT Client

การทำงานใน Mode MQTT client ของ Teltonika Router/Gateway ใช้การตั้งค่าเพียง 3 ขั้นตอน

  1. เชื่อมต่อตัว route เข้ากับ sensor ผ่าน พอร์ต serial RS485 จากนั้นเปิดใช้งาน service modbus serial master ที่อยู่บน router ผ่าน webUI
MQTT client Add sensor

2. Request ข้อมูลที่เราสนใจจาก data address ต่างๆ จาก Sensor

Request Data

3. Send data to Server ในรูปแบบ JSON format โดยการกำหนด Connection String(URL) และ Topic รวมถึงรอบเวลาที่จะส่งข้อมูลขึ้นไป

JSON Format
MQTT Topic

เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถส่งข้อมูลที่ได้รับจาก sensor ของคุณไปยัง data center ได้อย่าง real-time อีกทั้งหากมีช่วงเวลาที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีปัญหา data จาก sensor ของคุณจะถูก record ไว้บน Router เพื่อพยายามส่งไปยัง center ได้ถึง 20,000 records อีกด้วย

Solution นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Automatic weather station/ Meteorological monitoring station / จุดติดตั้งเพื่อตรวจสอบแผ่นดินไหว/ จุดวัดระดับน้ำ/ smart meter/ ระบบติดตามคุณภาพดิน น้ำ ฯลฯ 

สำหรับท่านใดที่มีคำถาม หรือต้องการทดสอบ การอ่าน และส่งข้อมูลร่วมกับ sensor และ MQTT Broker ของคุณ @line เพื่อคุยกับทีมงานของเรา