• Home
  • >
  • Blog
  • >
  • Blog
  • >
  • IoT Gateway Solution ครอบคลุมทุกการเชื่อมต่อ แม่นยำทุกการคาดการณ์

IoT Gateway Solution ครอบคลุมทุกการเชื่อมต่อ แม่นยำทุกการคาดการณ์

      การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบ Predictive ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับโรงงานในระยะแรกได้ แต่การที่จะทำให้การคาดการณ์แม่นยำนั้น ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในขอบเขตงานนั้นๆ ดังนั้น เครื่องมือการวิเคราะห์ใน Cloud ที่มีคิดคำนวณตรรกะทางคณิตศาสตร์ ถูกสร้างจากประวัติข้อมูลย้อนหลัง และใช้การอ้างอิงจากเคสตัวอย่าง กลายเป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิต สำหรับการวิเคราะห์ให้กับผู้ผลิตสามารถรวบรวมและส่งข้อมูล และทำการสร้างข้อมูลบนระบบ Cloud

          เพื่อตอบสนองในการเก็บและการสื่อสารข้อมูล NEXCOM พร้อมสำหรับโซลูชั่น IoT โดยรวมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่สำคัญเข้าด้วยกัน NEXCOM IoT Gageway ใช้ Processor ของ Intel นำเสนอแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ เพื่อเชื่อมต่อระยะทางระหว่าง Edge กับระบบ Cloud ในขณะที่ซอฟต์แวร์ NEXCOM IoT Studio ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ในการใช้นโยบายการจัดการข้อมูล การให้บริการ Cloud และการจัดการ Gateway Edge Server นอกจากนี้  Wind River® Intelligent Device Platform และ McAfee® Embedded Control สามารถวางระบบไว้ล่วงหน้าให้ทำงานร่วมกัน เพื่อป้องกัน IoT Gageway จากภัยคุกคามความปลอดภัย

      Build End-to-end Connectivity

        ผู้ผลิตต้องการให้ IoT Gateway มีการเชื่อมต่อตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาทรัพย์สินการผลิต ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก IoT Gateway จะต้องสามารถดึงข้อมูลจากฟีลด์และถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบ Cloud เพื่อทำการวิเคราะห์ จัดเก็บ หรือจุดประสงค์อื่นๆ

       NEXCOM IoT Gateway รองรับโปรโตคอลการสื่อสารในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย มีองค์ประกอบที่ยืดหยุ่น ให้สิทธิ์ผู้ผลิตในการตั้งค่าเครือข่ายที่ต่างกันทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายภายในองค์กร และอินเทอร์เน็ต

      Bring Intelligence to The Edge

        เมื่อเปิดช่องข้อมูล ปริมาณของข้อมูลจากเครื่องจักรและเซนเซอร์ที่สร้างขึ้นจะถูกเคลื่อนย้ายไปยัง IoT Gateway อย่างล้นหลาม ทำให้เครือข่ายเต็มไปด้วยการรับส่งข้อมูล และเพื่อให้การจัดการข้อมูลง่ายขึ้น NEXCOM Edge ได้ติดตั้งเครื่องมือในการเขียนโปรแกรม นั่นก็คือ NEXCOM IoT Studio ที่นำเสนอส่วนต่อ GUI บนเว็บสำหรับการจัดเตรียมบนเครือข่าย ให้คำสั่งแบบคลิกเพื่อเชื่อมต่อ และให้บริการ Application Programming Interface (API) ซึ่งโซลูชั่นนี้ช่วยทำให้ผู้ผลิตสร้างนโยบายอย่างละเอียด ในการกำหนด Interface การเชื่อมต่อสำหรับทุกอุปกรณ์กับเครือข่ายของ NEXCOM Edge รุ่น NIFE 200 แต่สำหรับผู้ผลิตที่ต้องการโปรโตคอลแบบเฉพาะ  NEXCOM IoT Studio ก็สามารถขยายการรองรับโปรโตคอลที่จดทะเบียนได้ด้วยเช่นกัน

       Edge server จาก Nexcom แยกข้อมูลที่เข้ามาให้เป็นส่วนเล็กๆ ส่วนที่มีความสำคัญกับผู้ผลิตจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกกำหนดไว้ เพื่อให้พวกเขาทราบว่า ข้อมูลได้ถูกจำแนกออกมาเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว และหลังจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังระบบ Cloud ขององค์กร

      นอกจากนี้ Edge server จาก Nexcom สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นบน Edge ได้เช่นเดียวกับการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจาก Edge server จาก Nexcom สามารถอ่านค่าจากเซนเซอร์ได้ เช่น ค่า pH แล้วสามารถตัดสินใจได้ว่าจะตอบสนองหรือไม่ และเมื่อรวมกับบริการ Apllications Cloud ทำให้สามารถดำเนินการต่างๆ ได้ เช่น แจ้งเตือนผ่านข้อความ (SMS) หรือ Email

      Edge server จาก Nexcom ช่วยในการ Update แพกเกจ เมื่อเกตเวย์ IoT ต้องการให้ Update

NEXCOM IoT Gateway Solutions

Figure 1. NEXCOM IoT Gateway integrates critical hardware and software components to meet the challenges of deploying IoT gateways.

     ด้วยความสามารถในการผลิตถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรักษา ซึ่ง IoT Gateway มีความสามารถที่เหนือกว่า และทำงานเพื่อป้องกันจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่าง Wind River Intelligent Device Platform XT และ McAfee® Embedded Control ในการรักษาความปลอดภัย ที่จะถูกบังคับใช้ตั้งแต่การเปิดระบบจนถึงการดำเนินงาน และอนุญาตให้เฉพาะซอฟต์แวร์ที่น่าเชื่อถือเท่านั้นที่ทำงานได้ ในขณะที่จะทำการหยุดการทำงานเมื่อถูกดัดแปลง นอกจากนี้ ในตัว OpenSSL สามารถเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดการข้อมูลระหว่างทาง Nexcom IoT Gateway ยกระดับการสื่อสารข้อมูลได้อย่างลงตัวทั้งเครือข่ายของอุตสาหกรรม ระบบเครือข่ายภายในองค์กร และระบบ Cloud ได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย     Predictive Maintenance Solution

     ในการพยากรณ์การบำรุงรักษาของเครื่องจักร ระบบจะทำการตรวจจับโดยเซนเซอร์ และประมวลผลจาก Fast Fourier Transform (FFT) ข้อมูลที่ถูกประมวลผลแล้วจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ spectrum waterfall orbit และ overall wave จากนั้นถูกรวบรวมโดย NEXCOM IoT Gateway NIFE 200 และส่งข้อมูลการบำรุงรักษาของเครื่องจักร โดย SCADA NEXCOM NISE 3600E ซึ่งเป็นการทำงานรวมกันอย่างลงตัวกับระบบ Cloud โดยมีโมดูลการคำนวณทางคณิตศาสตร์ จากนั้นสถานะของเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ จะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อลดการ Downtime ลง

iot

 Figure 2. IoT gateway application

เรียบเรียงข้อมูลและรูปภาพจาก : http://www.nexcom.com

related products

c63bb23f4c1e367ce68c141e87d4e2a5

NIFE 200

Intel®Celeron® J1900/ไม่มี Windows)(Industrial Fieldbus Controller