• Home
  • >
  • Blog
  • >
  • Blog
  • >
  • indoor air solution
  • >
  • Smart Healthcare : ตรวจสอบไว สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสถานพยาบาลด้วย IoT Solution

Smart Healthcare : ตรวจสอบไว สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสถานพยาบาลด้วย IoT Solution

IoT Solution กับการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสถานดูแลผู้สูงอายุ

       เมื่อการใช้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนทั่วโลกต่างแสวงหาวิธีชะลอวัยและอยากมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ดังเช่นในประเทศออสเตรเลีย ที่ได้สร้างสถานดูแลผู้สูง  อายุสำหรับวัยเกษียน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับออกแบบมาเพื่อคนสูงอายุโดยเฉพาะ ตั้งแต่มาตรฐานการตรวจสอบยา ที่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนั้น ภายในอาคารจึงต้องมีโซลูชั่นเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของยาอย่างมีประสิทธิภาพ โดย Extranet Systems เจ้าของโครงการได้นำ Milesight เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นในการปรับปรุงในด้าน Healthcare ในครั้งนี้ โดยมีการใช้อุปกรณ์ Milesight LoRaWAN® ในสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศออสเตรเลีย

retirement village IoT solution temperature monitoring

Challenges

       เมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด เช่น ไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง หรืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นกะทันหัน ทำให้สิ่งของที่เก็บไว้มีคุณภาพลดลงหรือเน่าเสียไป เช่น อาหารและยาที่เก็บไว้ในตู้เย็น ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจาก ไม่สามารถเฝ้าติดตาม บันทึก และแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่อุณหภูมิหรือความชื้นมีการเปลี่ยนแปลง

       – ช่วงเวลาการบันทึกและการรายงาน

       ปัญหาหลักของที่นี่คือเรื่องของช่วงเวลา เนื่องจากก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้โซลูชั่น IoT พนักงานสามารถตรวจสอบอุณหภูมิของตู้เย็นได้ทุกๆ 8 ชม. เท่านั้น เนื่องจากมีพนักงานไม่เพียงพอ 

      – การแจ้งเตือนแบบ Real-Time

       การแจ้งเตือนและการรายงานแบบ Real-Time เป็นสิ่งที่โซลูชั่นที่ใช้กระดาษทำไม่ได้

Project

       โครงการนี้เกี่ยวข้องกับสถานดูแลผู้สูงอายุมากกว่า 20 แห่ง ทั่วนิวเซาธ์เวลส์ ควีนส์แลนด์ วิกตอเรีย และแคนเบอร์ราในออสเตรเลีย ซึ่งมีการใช้อุปกรณ์ IoT มากกว่าร้อยเครื่อง ใน 3 ขั้นตอน โดยครอบคลุมระยะเวลากว่า 18 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

      โดยการตรวจสอบอุณหภูมิเป็นแอปพลิเคชันหลักสำหรับโครงการนี้ แต่จากความสำเร็จของขั้นตอนที่ 1 และ 2 ไปจนถึงปลายทางของผู้ใช้งานแล้ว ยังมีแอปพลิเคชันที่ต้องการเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบคุณภาพอากาศในสภาพแวดล้อมในอาคารอีกด้วย

across australia IoT solution

Milesight Solution

       การควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นเพื่อเก็บยาที่ได้มาตรฐาน สำคัญต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพและคุณภาพของสถานบริการพยาบาล ซึ่งในปัจจุบัน โซลูชันการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นที่ใช้ LoRaWAN สามารถป้องกันการปนเปื้อนของอาหารและยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       โดยโครงการนี้ได้นำ IoT Solution มาใช้สำหรับสถานดูแลผู้สูงอายุ  เพื่อตรวจสอบและติดตามอุณหภูมิของยาและตู้แช่วัคซีน โดยใช้อุปกรณ์คือ LoRaWAN gateways รุ่น UG67 ที่ติดตั้งมากกว่า 25 ตัวในโครงการนี้ ควบคู่ไปกับการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิรุ่น EM300-TH กว่า 150 ตัว  

       ซึ่งผลลัพธ์คือ ลูกค้าพึงพอใจอย่างมากกับโซลูชันนี้ รวมถึงเซนเซอร์ประเภทอื่นๆ เช่น AM319 เซนเซอร์สำหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารที่กำลังจะถูกนำมาใช้ในขั้นต่อไปของโครงการ

facility temperature measurement medicine fridge

Related Products

การปรับใช้ Milesight Solution

       โซลูชันการตรวจสอบอุณหภูมินี้ประกอบด้วยเซนเซอร์ และเกตเวย์ของ Milesight รวมถึงแอปพลิเคชันจาก Extranet Systems 

       ซึ่งเซนเซอร์ EM300-TH ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น ถูกนำมาติดตั้งในตู้เย็นสำหรับเก็บยามากกว่า 100 ตู้ โดยมีการบันทึกข้อมูลและรายงานทุกๆ 5 นาที ทำให้ยาและอุปกรณ์ที่สำคัญถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการดูแลสุขภาพ

      นอกจากนี้ เซนเซอร์สำหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศในอาคาร AM319 บางตัวถูกติดตั้งในอาคาร เพื่อวัดระดับของ CO2, VOCs, PM2.5 และก๊าซอันตรายอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ผ่านหน้าจอที่แสดงสถานะอิโมติคอนหรือสัญญาณไฟที่สดใส เพื่อปกป้องพนักงานจากมลภาวะในอากาศ

       โดยเกตเวย์ได้ถูกนำมาติดตั้งให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ ซึ่งใช้รุ่น UG67 สำหรับการติดตั้งบนผนังเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างในสถานดูแลผู้สูงอายุทั้งหมด ส่วนเกตเวย์ UG65 ถูกนำไปใช้ในพื้นที่จำกัด เพื่อการครอบคลุมพื้นที่ขนาดเล็กโดยเฉพาะ

       ทุกๆ 5 นาที เซนเซอร์เหล่านี้จะส่งข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น และคุณภาพอากาศไปยังเกตเวย์ LoRaWAN เป็นระยะ จากนั้นเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายในตัวของเกตเวย์จะส่งข้อมูลโดยโปรโตคอล MQTT ไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ของ Extranet Systems เพื่อการจัดเก็บแบบถาวร และเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆ ภายในตู้เย็น หากค่าอุณหภูมิสูงกว่าค่าอ้างอิง เพื่อรักษาระดับเกณฑ์ไว้ที่ 2 ℃ ถึง 8 ℃ สามารถส่งการแจ้งเตือนและตรวจสอบตู้เย็นได้อย่างรวดเร็วจากที่นั่น เจ้าหน้าที่พยาบาลจะได้รับข้อมูลทั้งหมดของเซนเซอร์ทุกตัวในทุกสถานที่ และสามารถสร้างรายงาน แผนภูมิ และบันทึกการตรวจสอบได้

       ด้วยประสิทธิภาพการตรวจสอบที่ยอดเยี่ยมนี้ ทำให้ผู้ใช้ต่างตั้งตารอที่จะปรับใช้เซนเซอร์อุณหภูมิเพิ่มเติม รวมถึงเซนเซอร์ประเภทอื่นๆ เช่น เซนเซอร์ปุ่มฉุกเฉิน เป็นต้น

aged care facilities temperature fridge

ประโยชน์ของ Milesight Solution

       หนึ่งในงานหลักที่สำคัญของผู้ดูแลในสถานดูแลผู้สูงอายุนั่นก็คือ การดูแลให้ยาถูกเก็บรักษาในอุณหภูมิตู้เย็นอยู่ในช่วงที่เหมาะสม ซึ่งการใช้โซลูชั่นนี้ช่วยให้

      – การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ 

      อุณหภูมิของตู้เย็นอยู่ในช่วงที่เหมาะสม คือระหว่าง 2℃ ถึง 8℃ (36°F และ 46°F) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและความปลอดภัยด้านการดูแลสุขภาพ

 

     – รายงานข้อมูลได้แบบทันเวลา

       เซนเซอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็นทุกๆ 5 นาทีสำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์ในระยะยาว

 

     – การแจ้งเตือนแบบ Real-Time

      ดำเนินการได้ทันทีเมื่ออุณหภูมิอยู่เกินช่วงที่กำหนดหรือมีอุปกรณ์/ไฟฟ้าขัดข้อง

 

     – ความยืดหยุ่นในการใช้งานในแต่ละพื้นที่

       เทคโนโลยี LoRa มีศักยภาพในการปรับขยายได้สูง โดยการเพิ่มจำนวนเกตเวย์และเซนเซอร์ เพื่อขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมระยะไกลกว่าเดิม


  
       เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยและสร้างคุณภาพอากาศที่ดีได้ ด้วยโซลูชั่นที่มาพร้อมกับเครือข่ายไร้สาย LoRa ที่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก ด้วยระยะการรับ-ส่ง ที่กว้างถึง 15 km ในพื้นที่โล่ง หรือ 2 km ในเขตเมือง ทำให้ Indoor Air Quality Solution จาก Riverplus สามารถตอบโจทย์เรื่องการจัดการคุณภาพอากาศได้อย่างสมบูรณ์แบบ สร้างมาตรฐานอาคารของคุณให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยกับผู้คนได้อย่างยั่งยืน       ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Indoor Air Quality Solution