• Home
  • >
  • Blog
  • >
  • Blog
  • >
  • 5 เทรนด์เทคโนโลยี IIoT สำหรับผู้ผลิตที่น่าจับตามองในปี 2022

5 เทรนด์เทคโนโลยี IIoT สำหรับผู้ผลิตที่น่าจับตามองในปี 2022

IIoT trends for 2022

       จากการวิจัยของ McKinsey พบว่ามีบริษัทจำนวนมากยังคงต่อสู้กับปัญหาที่มีมายาวนาน เช่น การต่อสู้กับระบบที่ต่างกันและสถานการณ์การใช้งาน หรือวิธีการกำหนดหน้าที่ เช่น การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการการดำเนินงานด้านการผลิต การบำรุงรักษาหรือการจัดการสินทรัพย์ ที่ควรได้รับการแก้ไขโดยใช้แอปพลิเคชันและระบบทางเทคนิค เช่น การวางแผนทรัพยากรขององค์กรหรือแพลตฟอร์ม IIoT

 

       นอกจากนี้ยังมีคำถามตามมาที่ว่า ควรวางระบบเหล่านี้ไว้ที่ใด? Network Edge ที่ไซต์การผลิต หรือใน Cloud ซึ่งมีทีมที่คอยกำกับดูแลคือใครระหว่างไอทีหรือ Operational Technology (OT) 

 

       ส่วนทางด้านบริษัท มักจะล้มเหลวในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจหรือปรับโซลูชัน IIoT ให้เหมาะสม เพื่อทำให้แอฟพลิเคชันมีความสามารถในการใช้งานมากขึ้น ดังนั้น บุคลากรและกระบวนการจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้การใช้ข้อมูลเชิงลึกเกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับการใช้เทคโนโลยีได้มากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีนั้นต้องการความมั่นใจและความมุ่งมั่นของผู้นำที่ไม่ใช่แค่เป็นเพียงความคิดเท่านั้น แต่ต้องเป็นความพยายามทั้งหมดทั่วทั้งองค์กร

 

      เนื่องจากมีบริษัทจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่หันมาใช้สายการประกอบการผลิตและการดำเนินงานแบบอัตโนมัติ เช่นเดียวกับกลยุทธ์ “Unified Digital Human Workforce” และเทคโนโลยี IIoT ที่คาดว่าจะเติบโตในแทบทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกในปีนี้

       ประโยชน์ของ IIoT

       เทคโนโลยี IIoT สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันได้ เช่น ข้อมูล และกระบวนการต่างๆ ในทางอุตสาหกรรม ทำให้เกิดประโยชน์หลากหลายเมื่อนำมาใช้งาน ดังนี้

 

       การผลิตแบบอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติเป็นหนึ่งในประโยชน์หลักที่ IIoT สามารถมอบให้กับผู้ผลิต เนื่องจาก IIoT ถูกออกแบบมาให้รวบรวมและจัดการข้อมูล เพื่อเป็นการ Training และสามารถทำงานด้วยตนเองได้ในสายการผลิต ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดของผู้ใช้ และลดส่วนของงานที่เป็นลักษณะการใช้แรงงานให้กับพนักงานอีกด้วย

 

       การบำรุงรักษาและความปลอดภัย เทคโนโลยี IIoT ถูกนำมาใช้ในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์อัตโนมัติและการตรวจสอบความปลอดภัยในสายการประกอบ โดยมี IIoT Sensor ที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานในแง่มุมต่างๆ และพิจารณาว่าจำเป็นต้องอัพเกรดหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยเวลาแฝงที่ต่ำและการรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง หรือหากพนักงานต้องทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย เซนเซอร์ IIoT ยังสามารถติดตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมบางอย่าง เช่น อุณหภูมิและคุณภาพอากาศ เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในระหว่างการขนส่งได้

 

       ประสิทธิภาพแบบ Real-Time  เนื่องจาก IIoT มุ่งเน้นที่การรวบรวมข้อมูลแบบ Real-Time และข้อมูลเชิงลึก จึงมักใช้เป็นเครื่องมือที่สามารถป้องกันการหยุดการ Downtime ที่ไม่จำเป็น ซึ่งเกิดจากการหยุดทำงานของอุปกรณ์และปัญหาด้านประสิทธิภาพอื่นๆ โดย Downtime ที่น้อยลงจะทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นและผลิตภาพโดยรวมที่เพิ่มขึ้น

 

       การเชื่อมต่อระหว่างแรงงานกับเครื่องจักร สภาพแวดล้อมในโรงงานหรืออุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม พนักงานจะใช้อุปกรณ์ในการดำเนินงาน และมีเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทำหน้าที่ตามที่ Programming ไว้ ซึ่ง IIoT เป็นอีกหนึ่งในโซลูชันที่จะทำลายระบบไซโลระหว่างพนักงานและอุปกรณ์ลง ทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยตรงจากเครื่องจักรที่ใช้

 

        ดังนั้น อุตสาหกรรมการผลิตจึงสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ IIoT เช่น เซนเซอร์ โดรน หุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้อย่างทวีคูณ เพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และปรับปรุงการใช้เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานที่มีการใช้พนักงานที่เป็นมนุษย์น้อยที่สุด

 

        IIoT เป็นที่รู้จักในการทำให้ประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยให้บริษัทต่างๆ มีการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการกำลังคน การบำรุงรักษาสินทรัพย์ และบริการภาคสนามที่ดีขึ้น เนื่องจาก IoT ทำให้มองเห็นภาพรวมของ Supply Chain ได้ชัดเจนขึ้น ผู้ผลิตสามารถตรวจสอบสผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง และตรวจสอบกำหนดการขนส่งได้ ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดที่คุณได้รับจาก IIoT คือความสามารถในการทำให้เป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมของกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ยังประโยชน์อื่นๆ ของ IIoT ได้แก่ :

 

       – ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานสินทรัพย์ผ่านการบำรุงรักษาเครื่องคาดการณ์ล่วงหน้า

       – ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการควบคุมอุณหภูมิ การระบายอากาศ ความสว่างของไฟ

       – การจัดระเบียบโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพจากการใช้คลังสินค้าอย่างเหมาะสม

       – ปรับปรุงการจัดการกำลังคนตามข้อมูลบุคลากร

       – การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างโลจิสติกส์ ที่มีการตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลที่เกี่ยวกับ Downtime สถานะการสั่งซื้อ และเส้นทาง        การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ยังทำให้ผู้ผลิตรับรู้ถึงความสามารถของ IIoT ที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นขององค์กร เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือการจัดการและการเชื่อมต่อแบบดิจิทัล ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สามารถปรับกำลังการผลิตได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งรองรับการทำงานระยะไกล เมื่อเกิดความขัดข้องของอุปกรณ์

iiot-smart-industry

       5 เทรนด์เทคโนโลยี IIoT ปี 2022

       มีแนวโน้มสำคัญบางอย่างที่เราจะได้เห็นในตลาด และเข้ามามีบทบาทสำคัญในปี 2022 นี้

 

       1. มุ่งเน้นที่การผลิตที่ยั่งยืน แม้ว่าการพัฒนาสู่ความยั่งยืนนั้นจะมีความซับซ้อน แต่การใช้งานอาจไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด การมี Dashboard ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ เช่น รู้ว่าเมื่อใดควรเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สำคัญ เพื่อลดจำนวนการ Reject ของผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่วันนี้เพื่อลดขยะ!

 

       2. ขายการบริการ ไม่ใช่เทคโนโลยี เมื่อซัพพลายเออร์มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่พยายามเสนอบริการที่ดีที่สุดในช่วงการรับประกัน จากนั้นจึงสร้าง Report เพื่อรายงานภาพรวมของประสิทธิภาพ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน คุณสามารถขายเป็นบริการระดับพรีเมียมได้

       การทำความเข้าใจความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ เนื่องจากภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้น ทำให้เป็นที่ชัดเจนว่าทุกคนต้องมีบทบาทและความรู้ด้านความปลอดภัยในระดับพื้นฐาน การตรวจสอบช่องโหว่อย่างต่อเนื่อง การกำหนดค่าที่ปลอดภัย และการตรวจสอบบันทึกการรักษาความปลอดภัยของบุคคลที่สาม ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี

 

       3. โซลูชันที่สามารถกำหนดเองได้ เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความต้องการของตลาด โซลูชัน IIoT ของคุณจึงต้องมีความยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งผู้ให้บริการโซลูชันและผลิตภัณฑ์เอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และรักษา API เพื่อเปิดใช้งานการผสานรวมระบบ

 


       4. มุ่งเน้นที่ Smart Solution ไม่ว่าจะเป็นการนำ Industrial AI เข้ามาใช้งาน เพื่อตรวจจับการกัดกร่อนภายในท่อของโรงกลั่น ช่วยให้ข้อมูลการผลิตแบบ Real-Time เพื่อค้นหากำลังการผลิตในโรงงาน หรือเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการรวมข้อมูลในเกตเวย์/คลาวด์ การพัฒนาและการนำอัลกอริธึม AI มาใช้ และการโฮสต์งานที่เกี่ยวข้องกับ ML ที่ Network Edge โดยคาดว่าโซลูชัน AI และ Hybrid Edge Computing จะครอง IIoT ในปีหน้า

 

       5. Digital Twin นำ IIoT มาทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น Big Data & Analytics, การจัดการสินทรัพย์ขององค์กร, Smart Supply Chain, Augmented Reality และ Artificial Intelligence ซึ่งการผสานการทำงานร่วมกันแบบ Digital Twin จะช่วยให้เกิดการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และการดำเนินการเชิงรุก        ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทำไมบริษัทต่างๆ จึงต้องยอมรับระบบอัตโนมัติ โดยใช้ Smart Device ทั้งหมด เพื่อความสำเร็จในอนาคต นอกเหนือไปจากการพัฒนาไปสู่ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมในขั้นต่อไปแล้ว การพัฒนาแพลตฟอร์มหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงงานอีกด้วย

 

        มีข้อมูลจำนวนมากและเทคโนโลยี IIoT ที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างปลอดภัย การตระหนักถึงเส้นทางใหม่ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรวมเข้ากับการดำเนินงานของบริษัทของคุณได้อย่างรวดเร็ว สามารถช่วยให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันได้

 

       ด้วยการรวมการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับการวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม คาดว่า IIoT จะช่วยสร้างประสิทธิภาพ ผลผลิตในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน และด้วยเหตุนี้ จึงทำให้บริษัทอุตสาหกรรมในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า น้ำมันและก๊าซ สาธารณูปโภค การผลิต การบิน และภาคส่วนอื่นๆ จะได้รับผลประโยชน์ด้านการดำเนินงานและการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป

 

       ไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนใดใน Industrial Internet ก็จะมี industrial software ที่สามารถให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เสริมพลังให้กับคนทำงานในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ช่วยคาดการณ์ล่วงหน้าและทำกำไรได้มากขึ้นด้วยโซลูชันที่ใช้ AI ในอุตสาหกรรม และเปลี่ยนโฉมธุรกิจของคุณเพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายที่สุดของคุณ

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://network-king.net/iiot-trends-for-2022/