การตั้งค่า Port Forwarding สำหรับอุปกรณ์ Teltonika

Port Forwarding

Port Forwarding คืออะไร

การทำ Port Forwarding คือการกำหนดเส้นทางของข้อมูล ที่ติดต่อเข้ามายัง router ให้ forward ไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหลัง router (end device) โดยการใช้หมายเลข IP Address กับหมายเลข Port ในการอ้างอิงถึงอุปกรณ์แต่ละตัว

Forward Port Diagram
Diagram แสดงการทำงานของการ Forward Port

ตัวอย่างการตั้งค่า Port Forwarding

Forward Port

จุดประสงค์ของการทำ Port Forwarding

คือการที่เรามีอุปกรณ์ที่เชื่อมกับ Router หลายตัวแต่ต้องการให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้จาก Network ภายนอกโดยผ่านทางหมายเลข WAN IP Address เพียงหมายเลขเดียว ซึ่งการทำ Port Forwording มีหน้าที่ในการกำหนดเส้นทางจาก WAN IP Address ไปยัง Local IP Address ของเครื่องปลายทาง

สำหรับการตั้งค่า Port Forwarding ของอุปกรณ์ Teltonika Network สามารถทำได้ดังนี้

1. ไปที่แถบเมนู Network เลือกเมนู Firewall

port forward setting 1

2. เลือกที่ Port Forwarding

3. ไปที่ New Port Forward Rule ใส่รายระเอียดการตั้งค่าดังนี้

  • Name : ตั้งชื่อ

  • Protocol : เลือก Protocol TCP+UDP, TCP, UDP หรือ Othor

  • External port (s) : กำหนด port สำหรับ IP ภายนอกที่เชื่อมต่อเข้ามา

  • Internal IP : กำหนดหมายเลข IP Address สำหรับอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Teltonika Network

  • Internal port (s) : กำหนด port สำหรับอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Teltonika Network

 
port forward setting

4. โดยปกติแล้วอุปกรณ์ Teltonika Network จะมีการตั้ง Port Forwarding พื้นฐานมาให้อยู่แล้วเพียง Enable ตามที่ต้องการ

port forward setting 3

5. สามารถกดที่ปุ่ม Edit สำหรับแก้ไขรายละเอียดการตั้งค่า

port forward setting 4
port forward setting

related products

Router Logo

RUT955

Industrial 4G/LTE Wi-Fi router RS232/RS485