• Home
 • >
 • Blog
 • >
 • Blog
 • >
 • รวมอุปกรณ์ IIOT ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

รวมอุปกรณ์ IIOT ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

iiot

Industrial iot (IIOT) ก็คือการเชื่อมโยงเครื่องจักร คน และระบบวิเคราะห์ข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีและถูกต้อง นำไปสู่การวิเคราะห์ และตัดสินใจที่แม่นยำ ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการทำงาน และชิ้นงาน ซึ่งอุปกรณ์ IIOT ก็มีหลายประเภทและมีการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น

 • HMI ตัวเครื่อง aluminum die-cast ทนทาน ไม่แตกง่าย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • 3G/4G  อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
 • Gateway หรือโปรโตคอลการสื่อสาร
 • Network อุปกรณ์ตัวกลางที่จะยกระดับระบบเครือข่ายในสายการผลิต
 • Converter  อุปกรณ์ตัวกลางที่จะช่วยให้ระบบสายการผลิตไม่สะดุด
 • Controller  ใช้สำหรับควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของอุปกรณ์
 • I / O  ระบบควบคุมอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม
 • Sensor  อุปกรณ์ตรวจจับ ตรวจสอบ เหตุการณ์ ความเปลี่ยนแป

HMI เลือก Beijei
จอแข็งแรงประหยัดพลังงาน
เป็นได้ทั้ง Display และ ตัว Control อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ก๊อกน้ำ, ไฟ, เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

HMI

อุปกรณ์ประมวลผลกลางต้องฉลาด
คุณสามารถสร้างตรรกะการควบคุมของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก
ใช้สำหรับควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของอุกรณ์ในระบบอุตสาหกรรมพร้อมทั้งสามารถเก็บข้อมูลที่ต้องการเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปพัฒนาระบบหรือการใช้งานด้านอื่นๆทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

blog iiot รวม 02

อุปกรณ์เชื่อมต่อเกรดอุตสาหกรรม
ราคาถูกสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง
เครือข่ายไร้สาย ที่เป็นที่นิยมใช้ตามบ้าน หรือ สำนักงานต่างๆ ทั่วไป ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11 ใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz และอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการกระจายสัญญาณ wireless ระดับอุตสาหกรรม 

blog iiot รวม 05
blog iiot รวม 06

Remote IO Module ระบบควบคุมอุตสาหกรรม
ติดตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ภาคสนามได้  I/O ย่อมาจาก Input/Output ระบบควบคุมอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม การรับสัญญาณ (Input) จากอุปกรณ์ภาคสนามต่างๆ ที่เป็นค่ากระแส หรือแรงดันไฟฟ้า ค่าจากมิเตอร์หรือ Sensor ต่างๆ

blog iiot รวม 04

อุปกรณ์ Sensor
เป็นอุปกรณ์ตรวจจับ ตรวจสอบ เหตุการณ์ ความเปลี่ยนแปลง หรือปรากฏการณ์ทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยส่งสัญญาณหรือข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่น เพื่อแสดงค่า รวบรวม หรือเป็นเงื่อนไขในดำเนินการบางอย่าง

blog iiot รวม 03

โปรโตคอลการสื่อสาร
ทำลายข้อจำกัดทางภาษาในการสื่อสาร และระยะทางในการรับส่งข้อมูล โปรโตคอลการสื่อสาร นับว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อระบบการผลิตในลักษณะ Industrial Automation ในยุค Industry 4.0 การสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องจักร, Sensor, RTU, Controller และคอมพิวเตอร์

blog iiot รวม 07
blog iiot รวม 08

ตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ IIOT ใน Smart Farm Solutions

blog iiot รวม 10

ตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ IIOT ใน Smart City Solutions
การตรวจจับวัดค่าต่าง ๆ เช่น ค่าฝุ่น PM2.5

blog iiot รวม 11

related products

ZT 2551

ZT-2550 CR

Converter/RS-485/RS-232 to ZigBee (Host)

WISE 5231 1

WISE-5231 CR

IoT Edge Controller/Email/FTP/Webbased Intelligent

ES101CO2

ES101-NH3

Ammonia Sensor

ES106 2

ES106

PM2.5, Temperature, Humidity, Wind Sensor