• Home
  • >
  • Blog
  • >
  • Blog
  • >
  • Zigbee Technology คือ? การสื่อสารที่ประหยัดพลังงานแต่ระยะไกล

Zigbee Technology คือ? การสื่อสารที่ประหยัดพลังงานแต่ระยะไกล

What is Zigbee ?

   Zigbee เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่ออกแบบมาให้ใช้พลังงานต่ำแต่ส่งข้อมูลได้ไกล ซึ่งมันได้ถูกนำมาใช้ใน IOT อย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยมีข้อดีมากมายทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกในการสื่อสารในระดับอุตสาหกรรมด้วย ซิกบีเน็ตเวิร์ค

Zigbee

   Zigbee คือมาตรฐาน IEEE 802.15.4 สามารถสร้างเครือข่ายส่วนตัว โดยใช้คลื่นวิทยุดิจิตอล พลังงานต่ำ (WPAN) เหมาะสำหรับการส่งข้อมูลที่มีแบนด์วิธต่ำ ซิกบีเน็ตเวิร์ค นั้นถูกออกแบบมาโดยมีวัตถุประส่งค์ให้ใช้งานง่าย ประหยัดพลังงาน และ ราคาถูกกว่าเครือข่ายส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น Bluetooth หรือ Wifi โดยทั่วไปแล้ว ซิกบี จะทำงานบนคลื่นวิทยุสาธารณะสำหรับอุตสาหกรรม (ISM Radio band) 2.4GHz และอัตราการส่งถ่ายข้อมูลอยู่ที่ 250 Kbit/s (ที่ 2.4Ghz) แต่ก็มีบางประเทศใช้ความถี่อื่นเช่น 784Mhz, 868MHz, 915MHz เป็นต้น การส่งข้อมูลของ ซิกบี นั้นมีระยะไกลมากกว่า 700เมตร (LOS)  


   อุปกรณ์ Zigbee มี 3 ประเภทประกอบด้วย


– Full Function Device – Coordinator (Master)
อุปกรณ์ประเภทนี้จะมีเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นในแต่ละ ซิกบีเน็ตเวิร์ค มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายและกำหนดเส้นทางการส่งข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างโหนดของเครือข่าย

– Full Function Device – Router (Slave)
อุปกรณ์ประเภทนี้จะทำหน้าที่เป็นโหนดกลาง และอยู่ใน Active Mode เพื่อทำการถ่ายโอน และส่งผ่านข้อมูลระหว่างอุปกรณ์

– Full Function Device – End Device (Slave)
อุปกรณ์ประเภทนี้จะมีฟังก์ชั่นน้อย หน้าที่คือติดต่อสื่อสารถ่ายโอนข้อมูลกับโหนดแม่เท่านั้น (Coordinator หรือ Router) ปรกติจะอยู่ใน Sleep mode และไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านอุปกรณ์อื่นโดยตรงได้

Diagram

  ซิกบีเน็ตเวิร์ค มีโทโพโลยี 3 แบบปรกติคือ Mesh, Star และ Cluster Tree โดยเป็นเครือข่าย zigbeeNetwork แบบ master-slave เหมาะกับการสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์ที่สื่อสารกันไม่บ่อยนัก และสื่อสารผ่านแพ็คเก็ตข้อมูลขนาดเล็ก สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 256 โหนด

Zigbee_vs_Blu

   ZigBeeNetwork Vs BluetoothNetwork ความแตกต่างคือ ซิกบี เน้นการสื่อสารในงานควบคุมและระบบอัตโนมัติ ส่วน Bluetooth นั้นเน้นการเชื่อมต่อกับ Labtops, PDA’s นอกจากนี้ Zigbee ยังมีการรับส่องข้อมูลต่ำและใช้พลังงานน้อยแหมาะกับอุปกรณ์ที่มีการรับส่งข้อมูลแพ็กเก็ตขนาดเล็ก ส่วน Bluetooth นั้นมีการรับส่งข้อมูลที่สูงและใช้พลังงานมาก เหมาะกับอุปกรณ์ที่มีการรับส่งข้อมูลแพ็กเก็ตขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกันแล้ว ซิกบีจะรองรับอุปกรณ์ได้มากกว่า และมีระยะในการเชื่อมต่อที่ไกลกว่า Bluetooth

Zigbee vs Wifi

    ZigBeeNetwork Vs WifiNetwork ความแตกต่างคือ Wifi ใช้เพื่อการเชื่อมต่อ Wireless ระยะกลาง เหมาะกับการสื่อสาร Peer-to-Peer แบบ Full/Half Duplex Network หากเปรียบเทียบกันแล้ว ZigbeeNetwork รองรับการสื่อสารที่หลากหลายกว่ายกตัวอย่างเช่น ad-hoc network topologies, such as mesh, star , cluster tree เป็นต้น นอกจากนี้ยังรองรับ Repeater ฟังก์ชั่น ในระบบ Redundancy อีกด้วย

   ZigbeeNetwork นั้นได้เกิดขึ้นในช่วงปี 1990 ต่อมาในวันที่ 14 ธันวาคม 2547 ได้มีการยอมรับ ในมาตรฐาน IEEE 802.15-4-2003 ประเริ่มประกาศใช้งานในวันที่ 13 มิถุนายน 2548 โดย Alliance

Zigbee diagram

   ตัวอย่างการใช้งาน zigbee network จากไดอะแกรมพบว่ามีการรับค่าจากอุปกรณ์ต่างๆและส่งค่าผ่าน RS-485/Rs-232 จากนั้นทำการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย ซิกบี เพื่อนำไปแสดงผลบนหน้าจอ หรือ ทำการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ จากตัวอย่างเห็นได้ว่าไดอะแกรมจะคล้ายๆ กับ wifi หรือ Bluetooth ความแตกต่างกันนั้นเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้น 

อ้างอิง : 
https://en.wikipedia.org/
https://iiot.riverplus.com/industrial-iot/industrial-wireless/

related products

ZT 2551

ZT-2550 CR

Converter/RS-485/RS-232 to ZigBee (Host)

M 7055 GCR ModbusRTU IO Module 01 116941

M-7055-G CR

I/O Module/Modbus RTU/8DI/8DO

DL 100T485CR Data Logger 01 126049

DL-100T485 CR

Logger/DCON/Temp./Humidity/RS-485/LCD/IP66