การตั้งค่า RUT Device ให้เป็น Modbus TCP slave

modbus tcp slave

Modbus TCP คืออะไร?

Modbus TCP/IP คือ อะไร

Modbus TCP (Modbus-TCP) คือ โปรโตคอล Modbus RTU ที่เชื่อมต่อด้วย TCP โดยทำงานบนสถาปัตยกรรมของ Ethernet   โครงสร้าง Message ของ Modbus คือ application protocol ที่จะถูกส่งผ่านไปพร้อมกับ TCP/IP (TCP/IP คือ Transmission Control Protocol และ Internet Protocol ซึ่งเป็นตัวกลางที่ใช้ในการส่ง Message ของ Modbus TCP/IP)

Modbus TCP จะถูกแบ่งเป็น Master และ Slave

การตั้งค่า MODBUS TCP Slave

การตั้งค่า MODBUS TCP SLAVE สำหรับอุปกรณ์ Teltonika มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เมนู Service >> MODBUS
2. เลือก Modbus TCP Slave
3. เลือก Enable
4. กำหนดค่าที่ต้องการเช่น Port,Device ID และกด Save

slave

สำหรับการตั้งค่า MODBUS TCP MASTER คลิ๊กที่นี่ https://iiot.riverplus.com/modbus-tcp-master/

related products