การตั้งค่า RUT Device ให้เป็น Modbus TCP Master

MODBUS TCP คืออะไร ?

Modbus TCP/IP คือ อะไร

Modbus TCP (Modbus-TCP) คือ โปรโตคอล Modbus RTU ที่เชื่อมต่อด้วย TCP โดยทำงานบนสถาปัตยกรรมของ Ethernet   โครงสร้าง Message ของ Modbus คือ application protocol ที่จะถูกส่งผ่านไปพร้อมกับ TCP/IP (TCP/IP คือ Transmission Control Protocol และ Internet Protocol ซึ่งเป็นตัวกลางที่ใช้ในการส่ง Message ของ Modbus TCP/IP)

Modbus TCP จะถูกแบ่งเป็น Master และ Slave

การตั้งค่า MODBUS TCP Master

การตั้งค่า MODBUS TCP MASTER สำหรับอุปกรณ์ Teltonika มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เมนู Service >> MODBUS

2. เลือก MODBUS TCP MASTER

3. เพิ่ม TCP MASTER โดยกด ADD และกด Savev

4. กด Edit เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์

modbus tcp master

5. เมื่อกด Edit จะกรากฏ หน้าต่างใหม่ขึ้นมา เลือก Enable เพื่อเปิดใช้งาน Function นี้
6. ใส่ พารามิเตอร์ตาม Device ที่คุณต้องการดึงข้อมูล
7. กด Save และกด Add เพื่อนดึงข้อมูลจาก Device ที่คุณต้อการ

modbus tcp master

8. เมื่อกด Add แล้วจะปรากฏ Table ให้คุณกำหนดค่าเพื่อดึงข้อมูล ให้คุณใส่พารามิเตอร์ตามอุปกรณ์ที่คุณต้องการดึงค่า
9. กด Enable และ กด Test หากสำเร็จ ข้อมูลจะปรากฏด้านล่าง
10. กด Save

modbus tcp master

สำหรับการตั้งค่า  MODBUS TCP SLAVE คลิ๊กที่นี่ https://iiot.riverplus.com/modbus-tcp-slave/

related products