การตั้งค่า RMS Connect สำหรับ Remote CLI ผ่าน Telnet/SSH

RMS TELNET-SSH

Remote SSH/TELNET เป็นฟีเจอร์ของ Teltonika RMS ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อไปยังไปยังอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่อกับ Teltonika เพื่อใช้งาน CLI ( Command Line Interface ) ผ่าน Protocol SSH หรือ TELNET

– SSH และ Telnet เป็นโปรโตคอลเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบระยะไกลและดำเนินการตามคำสั่งผ่าน Command Line Interface ซึ่งทั้งสองโปรโตคอลมีลักษณะการทำงานคือการรีโมทระยะไกลที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่ความแตกต่างหลักของโปรโตคอลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยของแต่ละโปรโตคอลโดยที่ SSH มีความปลอดภัยสูงกว่า Telnet

สำหรับขั้นตอนการตั้งค่ามีดังนี้

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางกับอุปกรณ์ Teltonika ( อุปกรณ์ปลายทางต้องรับการ Remote CLI ที่รองรับโปรโตคอล SSH/TELNET )
 2. ไปที่ Teltonika RMS 192 Remote management system
 3. ไปที่เมนู RMS CONNECT > REMOTE TELNET หรือ REMOTE SSH
teltonika RMS Connect - 3
TELNET-SSH

4. ADD NEW REMOTE+

Add device

5. ใส่รายละเอียดของอุปกรณ์ดังนี้

REMOTE SSH

 • ตั้งชื่ออุปกรณ์

 • หมายเลข IP Address ของอุปกรณ์ปลายทาง

 • หมายเลข Port ( Defualt ของ SSH คือ 22 )

 • Protocol ใส่ได้ค่าเดียวคือ SSH

 • เลือก RUT Device

SSH1

REMOTE TELNET

 • ตั้งชื่ออุปกรณ์

 • หมายเลข IP Address ของอุปกรณ์ปลายทาง

 • หมายเลข Port ( Defualt ของ Telnet คือ 23 )

 • Protocol ใส่ได้ค่าเดียวคือ TELNET

 • เลือก RUT Model Device

TELNET

6. กดปุ่ม Connect

SSH
TELNET2

7. ทำการใส่ Username และ Password

SSH
TELNET3
rmscom

TELTONIKAREMOTE MANAGEMENT SYSTEM (RMS)

RMS Remote management system Platform เพื่อการเข้าถึง และการจัดการจากระยะไกลที่ปลอดภัย และสมบูรณ์แบบจาก Teltonika

related products

RUT950

RUT950

4G LTE Wi-Fi Dual-SIM Router

Router Logo

RUT955

Industrial 4G/LTE Wi-Fi router RS232/RS485