การตั้งค่า RMS Connect เพื่อ Remote HTTPS

RMS HTTPS

Remote HTTPS เป็นฟีเจอร์ของ Teltonika RMS ที่ใช้สำหรับการ Remote ไปยังอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่อกับ Teltonika ผ่าน Protocol HTTPS

โดยขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางกับอุปกรณ์ Teltonika ( อุปกรณ์ปลายทางต้องรับการ Remote HTTPS หรือสามารถรีโมทผ่าน Web UI )
  2. ไปที่ Teltonika RMS 192 Remote management system
  3. ไปที่เมนู RMS CONNECT > REMOTE HTTP(S)
teltonika RMS Connect - 3

4. ADD NEW REMOTE+

Add device

5. ใส่รายละเอียดของอุปกรณ์ดังนี้

  • ตั้งชื่ออุปกรณ์

  • หมายเลข IP Address ของอุปกรณ์ปลายทาง

  • หมายเลข Port

  • Protocol สามารถเลือกได้ 2 แบบคือ HTTP และ HTTPS ขึ้นอยู่กับการรองรับของอุปกรณ์ปลายทาง

  • เลือก Device

HTTPs 1

6. กดปุ่ม Connect

HTTPs 2

7. เลือก Remote new window หน้า Web UI ของอุปกรณ์ปลายทางก็จะแสดงขึ้นมา

HTTPs 3
rmscom

TELTONIKAREMOTE MANAGEMENT SYSTEM (RMS)

RMS Remote management system Platform เพื่อการเข้าถึง และการจัดการจากระยะไกลที่ปลอดภัย และสมบูรณ์แบบจาก Teltonika

related products

RUT950

RUT950

4G LTE Wi-Fi Dual-SIM Router

Router Logo

RUT955

Industrial 4G/LTE Wi-Fi router RS232/RS485